•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

Учениците, които желаят да положат изпит по чужд език в VII клас, трябва да подадат заявление в срок до 10.04.2020 г., като заявлението следва да е попълнено и подписано от ученика и родитея/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището – nikolavapcarov@abv.bg.

 

Приложение: Образец на заявлението

 


 

На вниманието на родители и ученици!

 

 

 

Преди  64 години, на 3 км от  град Плевен  се е  разполагал малкият крайградски квартал “Стара гара“. Децата от този квартал е трябвало да се предвижват до централната част на града, за да посещават учебни занятия. По инициатива на живеещите в квартала хора, през есента на 1952 година се разкрива една паралелка, с което се полага началото на училището.

 

  През 1954 година за патрон на училището се приема Никола Йонков Вапцаров, като се е търсела от една страна професионалната връзка  на живеещите в железничарския квартал “Стара гара“ и работата на поета като огняр, а от друга и влиянието и мощта на поетическото му творчество.

 

  Разрастването на град Плевен се свързва с изграждането на жилищен комплекс “Сторгозия“, в чертите на който попада и някогашния квартал “Стара гара“. Населението в района рязко се увеличава и в резултат на това се увеличава и броя на учениците. През 1981 година те са 1650.

 

 Това налага Община Плевен да вземе решение  за предоставяне на допълнителна учебна база. Реконструира се общежитието на предприятие “Заводски строежи“ и през 1982 на училището е предоставена още една сграда с 12 класни стаи, физкултурен салон, лекарски и зъболекарски кабинети и други помещения. Сградата е свързана с централна отоплителна система. През 1978 година към градската топлофикационна система се включва и старата учебна сграда.

 

  Заради демографския срив, учениците в училището започват да намаляват и днес се обучават едва 100 деца. Учителите, които учат децата, са висококвалифицирани и с добра методическа подготовка. Те полагат усилия  да постигнат по- високи успехи в учението и по- качествени изменения в живота на  децата и техните семейства.

Календар

 

Контакти