•  
  •  
  •  

 

 

НВО - 7 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ  И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

     През учебната 2019/2020 година изпитите от Национално външно оценяване за учениците от VII клас,  ще се проведат на:

  • 15 юни 2020 година – по български език и литература;
  • 17 юни 2020 година – по математика.

 

    Началото на изпитите е от 9,00 часа. Учениците се явяват  в сградата на училището, в което се обучават,  не по-късно от 8,30 часа, като носят документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).

 

   В деня на изпита пишат с черен цвят на химикалката, чертаят с черен молив, а за изпита по математика може да ползват линия, пергел, триъгълник.

 

    Изпитите се провеждат в две части с продължителност: част 1- 60 минути и част 2 – 90 минути. По време на изпитите, учениците могат да напуснат сградата и залата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че са приключили окончателно и са предали надлежно запечатана изпитната си работа. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.

 

   Максималният брой точки от изпитите е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Резултатът от националното външно оценяване в края на VII се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

 

    Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени до 29 юни 2020 година на страницата на МОН, на адрес: https://priem.mon.bg. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

 

    За учениците, заявили желание за полагане на изпит за проверка на способностите по музика, изпитът ще се проведе на 23 юни 2020 година от 9,00 часа в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пордим, по график, определен от училището. Обявяването на резултатите от изпита е до 26 юни 2020 година.

 

    С резултатите от изпитите от НВО по БЕЛ, математика и изпитите за проверка на способностите се осъществява приемането  на учениците в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година.

    Всички изпити ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки.

 

    На всички кандидат-гимназисти пожелаваме успешно представяне на изпитите.

Календар

 

Контакти